Nabídka Ready Made společností

Zajistíme pro Vás ready made (tj. již založenou) společnost do 2 dnů (s.r.o. většinou ale pouze 24 hodin)!

V cenách ready made společností je zahrnuto vyhotovení veškerých dokumentů potřebných k převodu společnosti, jejich digitalizace po účely obch. rejstříku (OR), kolek 2.000 Kč a náklady spojené s ověřováním dokumentů a podpisů.

Ready-made společností jsou firmy, které:

 • byly založeny výhradně za účelem prodeje klientovi
 • mají plně splacený základní kapitál a přidělené identifikační číslo (IČ)
 • dosud nevykonávaly žádnou činnost
 • jsou registrovány k dani z příjmu
 • jsou připraveny k okamžitému prodeji
 • umožňují klientovi ihned začít podnikat
 • mají jednoduché, flexibilní zakladatelské listiny
 • předmět činnosti/podnikání obsahuje desítky rozličných činností

Co je potřeba pro koupi ready-made společnosti:

 • Výpis z trestního rejstříku budoucího jednatele (ne starší 3 měsíců), pokud není občanem ČR nebo zde nemá přidělené rodné číslo
 • Plná moc jednatele/společníka (pokud nebude osobně přítomen)
 • Jednatel/společník může mít trvalé bydliště i mimo stát EU
 • Platný průkaz totožnosti

Postup pro koupi ready-made společnosti:

 • Předložení shora uvedených dokladů
 • Vyplnění informací potřebných pro změnu vlastníka a statutárních orgánů
 • Zaslání návrhů příslušných listin
 • Návrhy na případné změny a odsouhlasení návrhu listin
 • Podpis listin u notáře nebo místního úřadu a vypořádání v hotovosti
 • Vylepení kolkových známek a podání návrhu změn na obchodní rejstřík

* Uvedené ceny platí v případě změny jednoho společníka a jednoho jednatele společnosti, ne však při změně společenské smlouvy, kterou je možné provést pouze notářským zápisem (cca 4.500 Kč + DPH).