FAQ – často kladené otázky

Velmi často nám telefonicky kladete nejrůznější otázky týkající se podnikání. Abychom Vám ušetřili čas i námahu, shrnuli jsme na této stránce Vaše nejčastější dotazy a přidali k nim odpovědi. Postupně bude otázek určitě přibývat..

Obecné otázky podnikatele na Praze 6

1. Kde se nachází můj finanční úřad Prahy 6?

Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

2. Kde se nachází můj živnostenský úřad?

Po novele 1.7.2008 je zrušena místní příslušnost těchto úřadů a živnostenská oprávnění Vám nyní vystaví na kterémkoli živnostenském odboru. Na Praze 6 je živnostenský odbor na radnici v ulici Čsl. Armády, nedaleko od Vítězného náměstí.

Změna sídla

1. Valná hromada – Notářský zápis

Pokud má Vaše společnost nyní sídlo mimo Prahu, je jisté, že v notářském zápisu – zakladatelské listině je uvedena jako místo podnikání obec, ve které je nyní sídlo této právnické osoby registrováno v obchodním rejstříku. Některé notářské zápisy obsahují dokonce ještě přesnou adresu sídla společnosti. V každém případě, pokud budete měnit sídlo společnosti do Prahy, je potřeba uspořádat tzv. valnou hromadu formou notářského zápisu. V praxi to znamená, že notář s Vámi sepíše tento dokument, ve kterém se společníci (společenská smlouva upravuje za jakých podmínek je valná hromada usnášení schopná) dohodnou na změně místa podnikání. Nyní stačí uvést jen „Praha“, přesná adresa, ani konkrétní městskou část není nutné uvádět.

2. Rád bych měl sídlo u Vás v Praze, co je všechno potřeba udělat?

  • Pokud máte nyní sídlo společnosti mimo obec Praha, je neprve nutné učinit kroky popsané výše v otázce 1 této sekce.
  • Následujícím krokem (může však být i krokem prvním) je získání souhlasu majitele nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí. Tyto dokumenty obdržíte u nás včetně podnájemní smlouvy.
  • Pro zápis změny sídla společnosti do obchodního rejstříku je v posledním kroku třeba vyplnit formulář „Návrh na zápis změn do OR“, přiložit kolek 2.000 Kč, originál či opisy notářského zápisu (pokud se sídlo „stěhuje“ z jiné obce) a dokumenty od nás (souhlas s umístěním sídla, výpis z katastru)

Koupě Ready Made s.r.o.

1. Mohu podnikat ihned?

Ano, dnem podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu a podpisem prohlášení jediného společníka (pokud nebude ve společnosti více společníků) se stáváte společníkem a jednatelem v dané společnosti s ručením omezeným, i když v obchodním rejstříku budete zapsáni později (obvykle do 1 – 2 týdnů).

2. Může nás být více společníků?

Samozřejmě může, ale pak je nutné uspořádat valnou hromadu formou notářského zápisu, kde my (jako původní společník) rozdělíme 100% podíl dle Vašich požadavků a napíše se na konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Cena tohoto úkonu stojí u notáře cca 4.500 Kč + DPH a hradí ho klient. Většinou ale máme na prodej několik firem, které již mají dva společníky s podíly 50/50 nebo 49/51, a tak za notářku ušetříte.

3. Mohu přejmenovat kupovanou společnost?

Ano, pouze formou notářského zápisu. Postup i cena je obdobná jako v otázce č. 2 tohoto odstavce.

4. Vyřídíte koupené Ready Made společnosti živnostenská oprávnění?

Jistě, na základě klientem podepsané plné moci tuto službu běžně poskytujeme. Klient hradí správní poplatky a poplatek za zastupování (viz ceník)