Často kladené otázky

Velmi často nám telefonicky kladete nejrůznější otázky týkající se podnikání a našich služeb. Abychom Vám ušetřili čas i námahu, shrnuli jsme na této stránce Vaše nejčastější dotazy a přidali k nim odpovědi.

Obecné otázky podnikatele na Praze 6

1. Kde se nachází můj finanční úřad Prahy 6?

 • Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7
  170 00 Praha 7

2. Kde se nachází můj živnostenský úřad?

 • Po novele 1.7.2008 je zrušena místní příslušnost těchto úřadů a živnostenská oprávnění Vám nyní vystaví na kterémkoli živnostenském odboru. Na Praze 6 je živnostenský odbor na radnici v ulici Čsl. Armády, nedaleko od Vítězného náměstí.

Potřebuji změnu sídla své firmy

1. Musím k notáři, abych měl sídlo u vás?

 • Pokud má Vaše společnost nyní sídlo mimo Prahu, je jisté, že v notářském zápisu – zakladatelské listině je uvedena jako místo podnikání obec, ve které je nyní Vaše sídlo registrováno v obchodním rejstříku. Některé starší notářské zápisy obsahují dokonce ještě přesnou adresu sídla společnosti. V každém případě, pokud budete měnit sídlo společnosti do Prahy, je potřeba uspořádat tzv. valnou hromadu formou notářského zápisu. V praxi to znamená, že notář s Vámi sepíše tento dokument, ve kterém se společníci (společenská smlouva upravuje za jakých podmínek je valná hromada usnášení schopná) dohodnou na změně místa podnikání. Nyní stačí uvést jen „Praha“, přesná adresa, ani konkrétní městskou část není nutné uvádět. Po této úpravě si pak můžete sídlo v rámci Prahy stěhovat dle potřeby a není nutné dělat žádný další notářský zápis.

2. Rád bych měl sídlo u Vás v Praze, co je všechno potřeba udělat?

 • Pokud máte nyní sídlo společnosti mimo obec Praha, je neprve nutné učinit kroky popsané výše v otázce 1 této sekce.
 • Následujícím krokem (může však být i krokem prvním a dokonce někteří notáři to i vyžadují ) je získání souhlasu majitele nemovitosti a výpis z katastru nemovitostí. Tyto dokumenty obdržíte u nás včetně podnájemní smlouvy.
 • Pro zápis změny sídla společnosti do obchodního rejstříku je v posledním kroku třeba vyplnit online formulář „Návrh na zápis změn do OR“, přiložit kolek 2.000 Kč, originál či opis notářského zápisu (pokud se sídlo „stěhuje“ z jiné obce) a dokumenty od nás (souhlas s umístěním sídla, výpis z katastru) a vše doručit na rejstříkový soud v Praze 2.

Potřebuji koupit Ready Made s.r.o.

1. Mohu podnikat ihned?

 • Ano, dnem podpisu smlouvy o převodu podílu a podpisem prohlášení jediného společníka (pokud nebude ve společnosti více společníků) se stáváte společníkem a jednatelem v dané společnosti s ručením omezeným, i když v obchodním rejstříku budete zapsáni později (obvykle do 7-10 pracovních dnů). Zápis bude ale proveden ke dni, kdy jsme společně podepsali veškeré dokumenty.

2. Může nás být více společníků?

 • Samozřejmě může, ale pak je nutné uspořádat valnou hromadu formou notářského zápisu, kde my (jako původní společník) rozdělíme 100% podíl dle Vašich požadavků a napíše se na konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Cena tohoto úkonu stojí u notáře cca 4.500 Kč + DPH a hradíte ho Vy – klient. Většinou ale máme na prodej několik firem, které již mají dva společníky s podíly 50/50, a tak je šance za notářku ušetřit.

3. Mohu přejmenovat kupovanou společnost?

 • Ano, ale pouze formou notářského zápisu. Postup i cena je obdobná jako v otázce č. 2 tohoto odstavce. Pokud se tyto úkony spojí (rozdělení podílu, změna názvu společnosti), většinou cena notářského zápisu zůstává stejná.

4. Vyřídíte koupené Ready Made společnosti živnostenská oprávnění?

 • Jistě, na základě klientem podepsané plné moci tuto službu běžně poskytujeme. Klient hradí správní poplatky a poplatek za zastupování, vše je uvedeno v našem ceníku.

5. Může mít budoucí jednatel nebo společník s.r.o. na sebe vedené exekuce?

 • Jednatel ANO, k výkonu jeho funkce jako statutárního orgánu společnosti není toto na překážku.
 • Společník -(spolu)majitel NE, pokud si někdo takový koupí podíl ve společnosti, bude tento podíl na základě požadavku exekutorského úřadu obchodním rejstříkem zablokován (do několika dnů či týdnů po zápisu osoby s exekucí) a takový podíl je až do uhrazení exekuce a odblokování této blokace dost problematický a hlavně neprodejný.

Chci si založit nové s.r.o.

1. Mohu ihned podnikat?

 • Založení nové společnosti trvá právně trochu déle než koupě Ready Made společnosti, kde prakticky můžete podnikat ihned, co odejdete z Czechpointu/od notáře. Abyste mohli zahájit obchodní činnost, musíte mít nejprve přidělené IČ (identifikační číslo organizace) a to přidělí obchodní soud nové frimě až zápisem do rejstříku, což obvykle trvá cca 7 dní, ale dnes je možná lhůtu o pár dní zkrátit díky přímému zápisu notáře do obchodního rejstříku.

2. Co je výhodnější? Nová firma nebo koupě Ready Made společnosti?

 • Správná odpověď na tuto otázku neexistuje, protože odpověď zní: „Jak pro koho a v jaké situaci…“ Obecně, pokud nespěcháte s podpisem důležité smlouvy, pro kterou potřebujete mít firmu ještě dnes či za pár dní, vždy je asi výhodnější založit si novou firmu s vlastním názvem a vlastními stanovami. Přesto je koupě Ready Made společnsotí stále velmi oblíbená, protože značně snižuje byrokracii a eliminuje některé problémy, které se mohou vyskytnout při zakládání nové společnosti. Konkrétně např. zamítnutí zvoleného názvu firmy z důvodu podobnosti. Taková nepříjemnost zápis společnosti do rejstříku značně zkomplikuje.