Prodej Ready Made společností

Zajistíme pro Vás ready made společnost s ručením omezeným do 2 dnů (většinou ale pouze 24 hodin)!

Ready-made společnosti jsou firmy, které:

 • byly založeny výhradně za účelem prodeje klientovi
 • mají plně splacený základní kapitál a přidělené identifikační číslo (IČ)
 • dosud nevykonávaly žádnou činnost
 • jsou registrovány k dani z příjmu
 • jsou připraveny k okamžitému prodeji
 • umožňují klientovi ihned začít podnikat
 • mají jednoduché, flexibilní zakladatelské listiny
 • předmět činnosti/podnikání v notářském zápisu obsahuje desítky rozličných činností

Co je potřeba pro koupi ready-made s.r.o.?

 • Výpis z trestního rejstříku budoucího jednatele (ne starší 3 měsíců), pokud není občanem ČR nebo zde nemá přidělené rodné číslo
 • Plná moc jednatele/společníka (pokud nebude osobně přítomen)
 • Jednatel/společník může mít trvalé bydliště i mimo stát EU
 • Platný průkaz totožnosti

Postup při koupi ready-made společnosti:

 • Předložení shora uvedených dokladů
 • Vyplnění informací potřebných pro změnu vlastníka a statutárních orgánů
 • Zaslání návrhů příslušných listin
 • Návrhy na případné změny a odsouhlasení návrhu listin
 • Podpis listin u notáře nebo místního úřadu a vypořádání v hotovosti/platební kartou
 • Podání návrhu změn na obchodní rejstřík

Konečná cena již od 14.900 Kč bez DPH!

* ceny uvedené  v našem ceníku platí v případě změny jednoho společníka a jednoho jednatele společnosti, ne však při změně společenské smlouvy, kterou je možné provést pouze notářským zápisem, který stojí cca 4.500 Kč + DPH