Založení společnosti na klíč

Poskytnutím této naší služby získáte podle Vámi zadaných požadavků veškeré podklady, na základě nichž si založíte společnost sami, resp. s naší kompletní pomocí. Právní i praktickou pomoc budete mít po celou dobu až do zapsání společnosti do OR od nás.

Jediné, co budete muset pro založení společnosti udělat je jedna návštěva banky (složení základního kapitálu) a jedna návštěva notáře (ověření podpisů a sepsání notářského zápisu)

Služba obsahuje:

 • zpracování návrhu společenské smlouvy
 • dokument – rozhodnutí jednatele společnosti o umístění sídla společnosti
 • dokument – souhlas se zřízením sídla společnosti
 • dokument – prohlášení jednatele společnosti
 • dokument – souhlas jednatele s uveřejněním v obchodním rejstříku
 • dokument – prohlášení správce vkladu
 • dokument – návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zajištění vyhotovení notářského zápisu (osobní asistence u notáře)
 • zajištění živnostenských oprávnění
 • registrace k dani z příjmu právnických osob na příslušném FÚ

Jaké doklady potřebujete:

 • výpis z trestního rejstříku jednatele, ne starší 3 měsíců, pokud není jednatel občanem ČR nebo zde nemá přidělené RČ
 • výpis z katastru nemovitostí
 • souhlas se zřízením sídla firmy nebo nájemní smlouvu (vždy úředně ověřený podpis majitele nemovitosti)
 • platné doklady jednatelů
 • platné doklady zakladatelů
 • potvrzení banky o složení základního kapitálu

U dokladů musí jít vždy o originály nebo ověřené kopie, dokumenty musí mít úředně ověřené podpisy

Pokud budete mít zájem, můžeme za Vás (na základě plné moci) sepsání zakladatelské listiny u notáře vyřídit i prakticky.

Do znění společenské smlouvy zahrneme tyto Vaše údaje:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • doba trvání společnosti
 • předměty podnikání
 • předměty činnosti
 • výše základního kapitálu
 • výše splacení kapitálu při založení
 • první společníci společnosti
 • výše jejich spláceného základního kapitálu v Kč
 • % podíl společníků na společnosti
 • určení správce vkladu

Kompletní rozpočet založení s.r.o. na klíč

 • Notář (sepsání NZ – zakladatelské listiny a ověřování listin): cca 5.500 Kč
 • Kolek na soud: 6.000 Kč
 • Potvrzení banky o složení základního kapitálu na její účet: většinou zdarma
 • Živnostenské oprávnění: 1.000 Kč
 • Výše popsaný servis naší společnosti: 8.900 Kč

V případě umístění sídla zakládané společnosti na adresu naší virtuální kanceláře nejméně na 6 měsíců je cena této služby pouze 6.900 Kč