Založení společnosti na klíč

Tato služba Vám založí společnost s ručením omezeným s Vaším základním kapitálem. Od novely z roku 2014 je možné mít základní kapitál již 1 Kč, ale doporučujeme alespoň 10.000 Kč. Stačí Vám čas na jednu schůzku u notáře, kde Vám budeme asistovat a zajít si do banky založit účet. O zbytek se postaráme my.

Služba obsahuje:

 • zpracování zakladatelské listiny notářem do notářského zápisu
 • kontrolu obchodního rejstříku na zaměnitelnost Vašeho požadovaného jména společnosti s již existujícím subjektem
 • dokument – rozhodnutí jednatele společnosti o umístění sídla společnosti
 • dokument – souhlas se zřízením sídla společnosti (u nás nebo ve Vašem sídle)
 • dokument – prohlášení jednatele společnosti
 • dokument – souhlas jednatele s uveřejněním v obchodním rejstříku
 • dokument – prohlášení správce vkladu
 • dokument – návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zajištění živnostenských oprávnění
 • přímý zápis notářem do obchodního rejstříku

Jaké doklady potřebujete:

 • výpis z trestního rejstříku jednatele, ne starší 3 měsíců, pokud není jednatel občanem ČR nebo zde nemá přidělené RČ
 • výpis z katastru nemovitostí
 • souhlas se zřízením sídla firmy nebo nájemní smlouvu (vždy úředně ověřený podpis majitele nemovitosti)
 • platné doklady jednatelů
 • platné doklady zakladatelů
 • potvrzení banky o složení základního kapitálu

U dokladů musí jít vždy o originály nebo ověřené kopie, dokumenty musí mít úředně ověřené podpisy

Do znění společenské smlouvy zahrneme tyto Vaše údaje:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • doba trvání společnosti
 • předměty podnikání
 • předměty činnosti
 • výše základního kapitálu
 • výše splacení kapitálu při založení
 • první společníci společnosti
 • výše jejich spláceného základního kapitálu v Kč
 • % podíl společníků na společnosti
 • určení správce vkladu

Společnost bude založena do 5 – 9 pracovních dní, vše záleží na rychlosti vyřízení živnostenského oprávnění. Je rozdíl, pokud budete chtít pouze volné živnosti, nebo se bude čekat na přidělení koncese či vázané živnosti.

Při požadavku pouze na volné živnosti je lhůta pro založení firmy 48 hodin až 1 týden naprosto reálná.