Jak se stát naším klientem?

Komunikace s námi je rychlá a jednoduchá. Rozhodně nejsme příznivci byrokracie…

 • Kontaktujte nás prosím telefonicky, emailem či kontaktním formulářem na těchto stránkách
 • Prostřednictvím telefonu nebo emailu si domluvíme přesný rozsah a detaily Vámi požadovaných služeb a způsob realizace (osobní setkání či na dálku)

a) Zašlete nám potřebné údaje pro založení či koupi společnosti:

  • jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, místo narození budoucího jednatele(ů)
  • jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo budoucího společníka(ů)
  • adresu pro sídlo firmy a kopii listu vlastnictví, pokud nebudete využívat naší virtuální kancelář (bude potřeba sehnat souhlas majitele s umístěním sídla společnosti s úředně ověřeným podpisem)
  • telefonický a emailový kontakt odpovědné osoby pro zasílání informací o došlé poště (pouze v případě sídla u nás)
  • pokud budete využívat i služby našeho grafického studia, provedeme vstupní pohovor, během kterého nám sdělíte svoje představy, abychom Vám vytvořili design přesně na míru

b) Zašlete nám potřebné údaje pro změnu sídla Vaší, již existující, nebo nově zakládané společnosti:

  • jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo budoucího jednatele společnosti
  • IČ společnosti, která již existuje a bude se měnit její sídlo k nám
  • Telefonický a emailový kontakt odpovědné osoby,  které budeme oznamovat příchozí poštu
 • Po odsouhlasení dokumentů si domluvíme termín osobního setkání nebo vše vyřešíme „na dálku“, záleží na Vás.
 • Osobní schůzka: podpisy smluv u nás v provozovně (pouze změna sídla či grafické práce) nebo u notáře (zakládání či koupě společnosti), předání potřebných dokumentů, úhrada faktury v hotovosti nebo platební kartou.
 • Realizace „na dálku“: po úhradě faktury Vám v případě zakládání společnosti zašleme plnou moc k podpisu, kterou doručíte poštou nebo kurýrní službou zpět k nám. V případě koupě ready made společnosti Vám zašleme kompletní vypracované listiny (smlouvu o převodu podílu, čestné prohlášení jednatele atd.) podepsané z naší strany, Vy je na označených místech opatříte svými ověřenými podpisy a zašlete zpět.

Realizace formou osobního setkání je vždy určitě vhodnější a rychlejší a rozhodně ji doporučujeme.